Χαιρετισμός


Σκοπός του Καρδιοχειρουργικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, το οποίο ιδρύθηκε το 1999, είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας κλινικό έργο όντας στην πρωτοπορία της ιατρικής επιστήμης και ειδικότερα στους τομείς της καρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής.

Οι πρωτοποριακές τεχνικές που εισάγαμε από την ημέρα της ίδρυσής μας, όπως πάλλουσα καρδιά, αρτηριακά μοσχεύματα, βαλβιδοπλαστικές, επιδιόρθωση μιτροειδούς και οι οποίες ακολουθούνται με εξαιρετικά αποτελέσματα από τη χειρουργική της καρδιακής ανεπάρκειας, τη μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας, την τεχνητή καρδιά, LVAD, την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, την διαδερμική αντικατάσταση βαλβίδων, εγγυώνται τα βέλτιστα αποτελέσματα για τους ασθενείς μας.

Το σημαντικό κλινικό έργο, περισσότερα από δώδεκα χιλιάδες χειρουργεία ανοικτής καρδιάς σε μια δεκαεπταετία, υποστηρίζεται και προάγεται από τη διαρκή επιμόρφωση των μελών μας με ενεργές συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και ομάδες εργασίας, την παραγωγή σημαντικού συγγραφικού και ερευνητικού έργου καθώς και την προσήλωσή μας στις αρχές και τις αξίες του Ιπποκρατικού όρκου.

Αντώνης Πίτσης MD,FETCS,FESC
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής
Κλινική Αγ. Λουκάς Πανόραμα Θεσ/νίκη

Ομιλίες